För att kunna genomföra RosaDygnet med så många spinningcyklar som vi behöver så behöver vi låna in extra cyklar. Även detta hjälper Sportlife oss med. Men det räcker inte att få låna cyklar. De behöver även transporteras.

Ragnsells är ett företag som är vana vid att transportera saker. Och de var inte sena att ställa upp med att hjälpa oss med cykeltransport. Förutom att transportera cyklar åt oss erbjuder de en rad andra tjänster som har med återvinning och miljö att göra. Ta gärna ett titt på deras hemsida, de kanske erbjuder en tjänst som just du behöver?

http://www.ragnsells.se/

Ragn-Sells är en privatägd koncern med verksamhet i sex länder. Sedan 1966 arbetar vi med avfallshantering, miljö- och återvinning. Verksamhetens historia startade dock redan på 1800-talet. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll.

 

Bland våra ca 2300 medarbetare finns specialister inom många områden – från behandlingsexperter som konstruerar och driver kretsloppsanläggningar till experter inom farligt avfall, sanering och källsortering. Som komplement till den praktiska verksamheten erbjuder vi även konsulttjänster med specialister inom bland annat kemikalier, miljö, energi och avfallshantering.

 

Koncernen omsätter drygt 4,2 miljarder SEK (465 miljoner Euro) per år och våra medarbetare har fler än 1600 fordon till sin hjälp.

Leave a Reply

Insamlingen