Med jämna mellanrum behöver vi bli påminda om människans enorma kraft. Christian är ett levande exempel på detta då han som 20-åring var med om en svår olycka som medförde ett liv i rullstol. Detta hindrade honom dock inte från att uppnå sina mål om familj och yrkesval – och på köpet bli en stark förebild. Som åhörare får du med dig ett antal konkreta och lättillgängliga verktyg som hjälper till att utveckla och understödja den inneboende styrka vi alla bär på.

Läs mer om Christian på www.christianwass.se.

 

Ny självbiografi ute!

Leave a Reply

Insamlingen